Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành – Lần 1

27 Tháng Năm, 2019
Thông Báo số: 2753/TB-SYT

Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ, lần 1.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group