Quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

6 Tháng Năm, 2022

 

Chi tiết thông tư 18: đây

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group