TƯ VẤN BS.CKII QUÁCH MINH PHONG, CHUYÊN ĐỀ: KHÓ THỞ HẬU COVID-19 TRÊN BỆNH NHÂN BÌNH THƯỜNG VÀ BỆNH NHÂN CÓ BỆNH NỀN TRƯỚC ĐÓ VỀ HÔ HẤP

11 Tháng Năm, 2022

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group