ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trao trọn niềm tin, trao trọn trái tim

BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH


Khi truy cập vào trang web này bạn đã chấp thuận và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng.

1. Rủi ro cá nhân khi truy cập

Khi truy cập vào trang web này bạn chấp thuận và đồng ý với việc có thể gặp một số rủi ro và đồng ý rằng Bệnh Viện Lê Văn Thịnh cũng như các bên liên kết chịu trách nhiệm xây dựng trang web này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào đối với bạn dù là trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả để lại, bị phạt hay bất kỳ mất mát, phí tổn hoặc chi phí có thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp qua việc sử dụng hoặc chuyển tải dữ liệu từ trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả những ảnh hưởng do virus, tác động hoặc không tác động đến hệ thống máy vi tính, băng thông internet, phá hỏng ổ cứng hay các phần mềm chương trình, các lỗi kỹ thuật khác gây cản trở hoặc trì hoãn việc truyền tải qua máy vi tính hoặc kết nối mạng.

2. Bản quyền

Tất cả nội dung dịch vụ thông tin của Bệnh Viện Lê Văn Thịnh đều được đăng ký bản quyền chính thức. Bệnh Viện Lê Văn Thịnh giữ toàn bộ bản quyền đối với tất cả các chuyên trang, nội dung cũng như trình bày của trang web. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng thông qua công nghệ “đóng khung”, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào của trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản của Bệnh Viện Lê Văn Thịnh.

3. Sử dụng thông tin

Khi vào trang web này là bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng mọi thông tin hay dữ liệu mà bạn chuyển đến trang web này dưới bất kỳ hình thức nào, vì vì bất kỳ lý do gì, sẽ không được coi là thông tin mật hay tài sản của riêng bạn.

4. Tải về các phần mềm

Bạn được phép tải phần mềm hay dữ liệu từ trang web này của Bệnh Viện Lê Văn Thịnh. Tuy nhiên bạn không có bản quyền sở hữu các phần mềm được tải về, và Bệnh Viện Lê Văn Thịnh cũng không chuyển giao quyền sở hữu này cho bạn. Bạn không được bán, chỉnh sửa, biên tập hay thay đổi kỹ thuật phần mềm.

5. Sửa đổi

Bệnh Viện Lê Văn Thịnh có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung trang web cũng như các điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào.

6. Kết nối với các trang web khác

Mặc dù trang web này có thể kết nối với các trang web khác, điều đó không có nghĩa là Bệnh Viện Lê Văn Thịnh trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào việc phê chuẩn, hợp tác, tài trợ, chứng thực hay kết nạp các trang web đó, trừ khi được công bố chính thức. Khi truy cập vào trang web này là bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng Bệnh Viện Lê Văn Thịnh không kiểm soát tất cả các trang web liên kết, và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web ngoại lai nào, hay bất kỳ trang web nào có liên kết với trang web này.

7. Đăng tải

Bạn không được phép đăng tải hay chuyển tải đến trang web này bất kỳ hình thức khiêu dâm, tục tĩu, xúc phạm, phỉ báng, hăm dọa, phi pháp hay bất cứ dữ liệu nào có thể tạo nên hay dẫn dắt đến hành vi phạm pháp. Bệnh Viện Lê Văn Thịnh sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các nội dung đó, và sẽ hợp tác hết mình với cơ quan luật pháp hay tòa án khi có yêu cầu công bố những hành vi đăng tải thông tin và dữ liệu trái phép này.

8. Quyền phán quyết

Bất kỳ hành vi vi phạm những điều khoản quy định trong trang web này sẽ bị khởi kiện ra tòa án tại TP.HCM, Việt Nam, và bạn chấp thuận tuân theo quyền phán quyết tối cao của các tòa án này, cũng như chấp nhận việc đưa ra xét xử tại các phiên tòa này là hợp lý.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group