HOÀI BÃO VÀ SỨ MẠNG


HOÀI BÃO


Bệnh Viện cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu Việt Nam

SỨ MẠNG


Tạo Uy tín bằng Chất lượng Chuyên môn xứng tầm Quốc tế

CÁC GIÁ TRỊ CỦA BỆNH VIỆN


– Bệnh nhân là tất cả đối với Bệnh viện
– Trình độ chuyên môn cao và coi trọng đạo đức nghề nghiệp
– Luôn tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế
– Luôn tôn trọng, cống hiến và quan tâm chăm sóc bằng sự đồng cảm
– Không ngừng hoàn thiện dịch vụ Chăm sóc Khách hàng
– Là một tập thể có tinh thần đoàn kết cao
– Luôn phấn đấu để tự hoàn thiện
– Là nơi có trách nhiệm và đáng tin cậy
– Môi trường làm việc nhiệt tình và thân thiện


0123456789001234567890

NĂM PHỤC VỤ


012345678900123456789001234567890

GIƯỜNG BỆNH012345678900123456789001234567890

BÁC SỸ


01234567890012345678900123456789001234567890

BỆNH NHÂN MỖI NGÀY


Chúng tôi luôn tìm kiếm những ứng viên tài năng và tâm huyết

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group