Tp Thủ Đức


Nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển y tế kỹ thuật cao tại thành phố Thủ Đức và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong chiến lược tổng thể về y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai tại thành phố Thủ Đức.Bv Lê Văn Thịnh


Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp với Phòng Khoa học – Công nghệ Thông tin, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Thủ Đức, Bệnh viện thành phố Thủ Đức và Bệnh viện Lê Văn Việt tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế lần 1 – năm 2024 tại thành phố Thủ Đức.
  • Chủ đề: “Y tế thông minh, chiến lược phát triển y tế chuyên sâu trong hiện tại và tương lai”
  • Thời gian: 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00, ngày 10 tháng 8 năm 2024 (sáng thứ Bảy)
  • Địa điểm: Hội trường 500 – Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức
  • Địa chỉ: 45 Nguyễn Thanh Sơn, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hình thức tổ chức: trực tiếp và trực tuyến.
  • Chương trình hội nghị: gồm một phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề (phụ lục đính kèm)

Các Giải Thưởng

Đơn vị tổ chức
Chúng tôi luôn tìm kiếm những ứng viên tài năng và tâm huyết

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI


Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group