KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

  • Tổng Quan
  • Chức Năng
  • Nhiệm Vụ
  • Định Hướng Phát Triển

Số lượng nhân sự: 45

Cố vấn: PGS. TS. BS. Trần Quang Vinh

Trưởng khoa: BS. CKII Kiều Ngọc Minh

Điều dưỡng trưởng: CNĐD Phạm Thị Thu Hà

Khoa gây mê – Hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê – hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.

Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê – Hồi sức đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế về lĩnh vực gây mê – hồi sức.

Tham gia quản lý kinh tế y tế trong đơn vị.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

Thúc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, định hướng phát triển khoa thành một khoa Gây mê – Hồi sức hoàn chỉnh, hiện đại, đặt nền móng trở thành một trung tâm đào tạo chuyên sâu về gây mê hồi sức của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group