KHOA HSTC – CHỐNG ĐỘC

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ

Số lượng nhân sự: 11

Trưởng khoa: BS. CKII Trần Công Trưởng

Điều dưỡng trưởng: CNĐD Dương Tuấn Khanh

Khoa Hồi sức tích cực là khoa lâm sàng có nhiệm vụ tiếp tục điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh của khoa Cấp cứu và của các khoa lâm sàng trong bệnh viện chuyển đến.

Phối hợp với khoa Cấp cứu tham gia cấp cứu ngoại viện và tại bệnh viện.

Phối hợp cùng với khoa Cấp cứu hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa khác trong bệnh viện.

Trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group