PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • Tổng Quan
 • Chức Năng – Nhiệm Vụ
 • Tổ Chức
 • Bộ Phận Công Tác
 • Định Hướng phát triển
 • Thành lập ngày: 31 tháng 12 năm 2014.
 • Là một trong những bộ phận chức năng quan trọng nhất của bệnh viện có trách nhiệm hỗ trợ giám đốc bệnh viện trong việc tổ chức, thực hiện và giám sát công tác chất lượng của bệnh viện.
 • Tổng cộng: 07 nhân viên, trong đó: 02 thạc sĩ, 05 cử nhân đại học.
  – Trưởng phòng: ThS Nguyễn Thị Minh Khanh
  – Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Thị Thảo
  – Thành viên phòng Quản lý chất lượng:
  ThS. Nguyễn Thị Minh Khanh
  ThS. Phạm Thị Thảo
  CV. Trần Nguyễn Minh Thảo
  CV. Phạm Xuân Quang
  CV. Trần Vũ Hùng
  CV. Trương Thị Tuyết
  CN. Trần Ánh Xuân
 1. Hướng dẫn các khoa lập kế hoạch, thực hiện các đề án cải tiến chất lượng khoa phòng.
 2. Tổ chức, theo dõi, giám sát và đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện cải tiến chất lượng của bệnh viện, báo cáo Giám đốc xem xét và chỉ đạo;
 3. Phối hợp với các khoa phòng, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng liên tục.
 4. Tổ chức phối hợp giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện hoặc/và các tổ chức liên quan, thực hiện các Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, tăng cường hiệu quả, chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện của bệnh viện.
 5. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, bảo quản và khai thác các tài liệu về Quy trình chất lượng bệnh viện.
 6. Tổ chức tiếp công dân, tư vấn, giải quyết các thủ tục liên quan người bệnh, nhân viên y tế trong toàn bệnh viện.
 7. Định kỳ kiểm tra công tác quản lý chất lượng, khảo sát hài lòng, báo cáo với Giám đốc bệnh viện và Sở Y tế.
 8. Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển chất lượng bệnh viện, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật y học theo tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện, trình Giám đốc xem xét và Sở Y tế phê duyệt.

Thành tích xuất sắc:

 • Tập thể lao động xuất sắc: các năm 2014, 2016, 2017.
 • Tập thể lao động tiên tiến: từ ngày thành lập phòng đến nay luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 • Bộ phận Hoạch định Chất lượng
 1. Hoạch định chiến lượt phát triển chất lượng bệnh viện
 2. Lập Kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm
 • Bộ phận Đảm bảo Chất lượng
 1. Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện
 2. Bộ tiêu chuẩn ISO.
 3. Bộ tiêu chí Phòng khám đa khoa vệ tinh Thảo Điền
 • Bộ phận Kiểm soát Chất lượng
 1. Quản lý Sự cố y khoa
 2. Quản lý An toàn người bệnh
 3. Quản lý Bộ chỉ số chất lượng bệnh viện
 • Bộ phận Cải tiến Chất lượng
 1. Quản lý đề án cải tiến chất lượng
 2. Triển khai thực hành 5S
 3. Khảo sát hài lòng NB & NVYT
 • Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên có chất lượng cao;
 • Tiếp tục xây dựng các quy trình quản lý theo tiêu chí quản lý chất lượng của Bộ Y tế. Tiếp tục từng bước phát triển ISO (9001:2015; 15.189) cho các khoa phòng trong toàn bệnh viện;
 • Phối hợp với các phòng chức năng, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, lập kế hoạch hoạt động thường xuyên một cách chi tiết, nội dung kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các khoa, phòng theo tiêu chí chất lượng do Bộ Y tế ban hành;
 • Nâng cao năng lực quản lý bằng tin học, các phần mềm quản lý thông minh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới;
 • Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân và đảm bảo Đường dây nóng trực tuyến 24/24h.
 • Phối hợp phòng Công nghệ thông tin, hoàn thiện và phát triển trang tin Quản lý chất lượng trên trang Website của bệnh viện.
 • Phối hợp phòng Công tác xã hội, khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế,
 • Khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa, tuyên truyền xây dựng văn hóa chất lượng và an toàn người bệnh, thực hiện y đức sâu rộng, thực hiện các quy tắc ứng xử trong bệnh viện về “Đổi mới phong cách, thái độ của nhân viên y tế trong phục vụ người bệnh”.
 • Quản lý chất lượng trong phối hợp với khoa y các trường như Đại học Y Dược TP HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y Đại học Quốc gia, Cao đẳng nghề Thủ Thêm,…trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học y dược theo mô hình Viện – Trường.
 • Quản lý chất lượng trong hợp tác, mở rộng hỗ trợ chuyên môn với các đơn vị Bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố và các tỉnh (Bệnh viện huyện Nhà Bè, Bệnh viện huyện Cần Giuộc, Trung tâm y tế Đăk Glong, …).
 • Hợp tác Quốc tế trong phát triển chất lượng bệnh viện, xây dựng bệnh viện theo mô hình bệnh viện thông minh.

Thư viện hình ảnh


Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group