DỊCH VỤ BẢO HIỂM

Trao trọn niềm tin, trao trọn trái tim

BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH


Chăm sóc bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ngoài cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, Bệnh viện Lê Văn Thịnh luôn nỗ lực để mang đến cho bệnh nhân mọi trải nghiệm tại bệnh viện được thoải mái nhất. Điều này bao gồm cả việc hỗ trợ bệnh nhân trong các thủ tục thanh toán bảo hiểm.

Các Đối Tác Thanh Toán Trực Tiếp


Bệnh viện Lê Văn Thịnh hợp tác với nhiều công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp, mang lại lợi ích cho bệnh nhân của mình.

Chính Sách Của Bệnh Viện Lê Văn Thịnh


“Dịch Vụ Thanh Toán Phi Tiền Mặt” Và Hệ Thống Thanh Toán Trực Tiếp

Bệnh Viện Lê Văn Thịnh đã ký kết thỏa thuận thanh toán trực tiếp (còn được gọi là Thỏa Thuận Bên Thứ Ba) với nhiều công ty bảo hiểm. Vì thế, hầu hết dịch vụ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh đều có thể được áp dụng theo hình thức thanh toán phi tiền mặt. Nếu công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm của bạn nằm trong hệ thống các công ty hợp tác thanh toán trực tiếp với Bệnh Viện Lê Văn Thịnh, điều đó có nghĩa là bệnh viện sẽ liên hệ, áp dụng và chấp nhận thanh toán trực tiếp từ công ty bảo hiểm, thật thuận tiện và giúp bạn yên tâm hơn.

Như đã đề cập ở trên, trong khi một số công ty bảo hiểm hợp tác với Bệnh Viện Lê Văn Thịnh có thoả thuận thanh toán cho cả dịch vụ nội trú và ngoại trú theo chính sách thanh toán trực tiếp của họ thì đa số các công ty bảo hiểm khác chỉ thanh toán trực tiếp cho dịch vụ nội trú. Ngoài ra, mỗi chương trình bảo hiểm đều có các điều khoản loại trừ, các khoản khấu trừ và giới hạn thanh toán riêng, do đó, một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị của bạn có thể sẽ không được công ty bảo hiểm chấp nhận thanh toán tại Bệnh Viện Lê Văn Thịnh. Khi đó, bệnh nhân sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí không được bảo hiểm thanh toán. Dưới đây là một số tình huống có thể xảy ra để bạn tham khảo:

– Nếu trong quá trình xét nghiệm chẩn đoán thêm, phát hiện có bệnh khác không liên quan trực tiếp đến chẩn đoán ban đầu khi bệnh nhân nhập viện
– Nếu trong quá trình điều trị, chẩn đoán của bác sĩ thay đổi so với chẩn đoán ban đầu khi bệnh nhân nhập viện
– Nếu phát hiện nguyên nhân của bệnh phát sinh trước khi bắt đầu thời gian được trả bảo hiểm
– Nếu một số mục (vật tư hoặc thuốc: vitamin, thuốc bổ) được nêu rõ ràng trong hợp đồng bảo hiểm là “loại trừ”

Tất cả những yếu tố này có thể khác nhau tùy vào công ty bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm, nhân viên Văn phòng bảo hiểm Bệnh Viện Lê Văn Thịnh sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân để hiểu rõ hơn về hợp đồng bảo hiểm của họ.

Dịch vụ điều trị nội trú

Nếu bạn phải nhập viện, chúng tôi sẽ liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn để yêu cầu xác nhận bảo lãnh thanh toán. Thường thì chúng tôi sẽ nhận được thư xác nhận thanh toán trong vòng 4 đến 48 giờ làm việc sau khi gửi toàn bộ hồ sơ cần thiết tới công ty bảo hiểm hoặc công ty được ủy quyền giải quyết bồi thường của công ty bảo hiểm đó (ví dụ như công ty môi giới). Tuy nhiên, trong trường hợp bạn phải nhập viện khẩn cấp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đặt cọc theo quy định của Bệnh Viện Lê Văn Thịnh và khoản đặt cọc này sẽ được hoàn trả ngay khi chúng tôi nhận được thư bảo lãnh thanh toán từ công ty bảo hiểm.

Thông thường, công ty bảo hiểm của bạn sẽ gửi cho bệnh viện thư bảo lãnh thanh toán chấp nhận chi trả viện phí ở một mức nhất định trong một khoảng thời gian nằm viện nhất định với một số loại trừ nào đó tùy thuộc vào chính sách bảo hiểm của bạn. Nếu chi phí nằm viện của bạn vượt quá số tiền được chấp thuận hoặc thời gian nằm viện dài hơn dự kiến, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thư bảo lãnh thanh toán cho phần chi phí phát sinh ngoài dự kiến từ công ty bảo hiểm.

Nếu công ty bảo hiểm của bạn không gửi thư bảo lãnh thanh toán cho bệnh viện trước khi bạn xuất viện, bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí nằm viện cho bệnh viện trước, rồi sau đó yêu cầu hoàn trả từ công ty bảo hiểm cho phần thanh toán đó sau. Nhân viên Văn phòng bảo hiểm Bệnh Viện Lê Văn Thịnh sẽ hướng dẫn bạn quy trình yêu cầu hoàn trả từ công ty bảo hiểm.

Dịch vụ khám ngoại trú

Nếu bạn khám hoặc điều trị ngoại trú, việc thanh toán qua bảo hiểm sẽ tùy thuộc vào loại hình thẻ bảo hiểm mà bạn mua, và loại hình dịch vụ (nội trú hay ngoại trú) mà Bệnh viện Lê Văn Thịnh ký thỏa thuận thanh toán với công ty bảo hiểm của bạn. Trong hợp đồng thanh toán trực tiếp của một số công ty bảo hiểm không bao gồm dịch vụ ngoại trú; một số thì yêu cầu bệnh nhân phải đồng thanh toán. Về cơ bản, mỗi hợp đồng bảo hiểm đều có các điều khoản khác nhau. Vì thế, hãy đọc thật kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm và kiểm tra lại với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, hoặc liên hệ với Văn phòng Bảo hiểm Bệnh Viện Lê Văn Thịnh để làm rõ tất cả những băn khoăn, thắc mắc của bạn trước khi sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

“Dịch Vụ Thanh Toán Phi Tiền Mặt” Đối Với Một Số Công Ty Bảo Hiểm Khác

Ngay cả khi Bệnh viện Lê Văn Thịnh chưa ký thỏa thuận thanh toán trực tiếp với công ty bảo hiểm của bạn, Chuyên viên Bảo hiểm của chúng tôi vẫn sẽ làm hết sức mình để bạn được áp dụng dịch vụ thanh toán phi tiền mặt cho dịch vụ điều trị nội trú bằng cách liên lạc với công ty bảo hiểm hoặc với bên phụ trách giải quyết bồi thường để yêu cầu bảo lãnh viện phí cho bạn. Dịch vụ thanh toán trực tiếp sẽ không được áp dụng đối với dịch vụ khám ngoại trú khi công ty bảo hiểm của bạn không nằm trong hệ thống thanh toán trực tiếp với Bệnh Viện Lê Văn Thịnh.

Chúng tôi có thể xem xét để yêu cầu và chấp nhận bảo lãnh thanh toán của công ty bảo hiểm dù bảo hiểm này không thuộc hệ thống thanh toán trực tiếp với Bệnh Viện Lê Văn Thịnh. Ngay khi nhận được Thư bảo lãnh thanh toán, thường mất từ 1 đến 3 ngày làm việc, chúng tôi có thể áp dụng hình thức thanh toán phi tiền mặt cho dịch vụ điều trị nội trú. Tuy nhiên, đặc biệt là trong trường hợp nhập viện khẩn cấp, chúng tôi phải yêu cầu bạn đặt cọc và khoản này sẽ được hoàn lại cho bạn sau khi chúng tôi nhận được thư chấp nhận bảo lãnh thanh toán.

Thông thường công ty bảo hiểm của bạn sẽ gửi cho chúng tôi thư bảo lãnh thanh toán chấp nhận chi trả viện phí ở một mức nhất định trong một khoảng thời gian nằm viện nhất định với một số loại trừ nào đó tùy thuộc vào chính sách bảo hiểm của bạn. Khi chi phí nằm viện của bạn vượt quá số tiền được bảo lãnh thanh toán hoặc thời gian nằm viện kéo dài hơn dự kiến, chúng tôi sẽ phải yêu cầu bảo lãnh thanh toán tiếp theo từ công ty bảo hiểm của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sẽ không yêu cầu hoặc không chấp thuận bảo lãnh thanh toán cho trường hợp công ty bảo hiểm của bạn ở nước ngoài mà chúng tôi chưa thiết lập mối quan hệ hiện hữu nào hoặc không có cơ sở pháp lý như Canada, Nga, châu Phi, Nhật Bản và một vài quốc gia khác. Trong trường hợp này, bệnh nhân cần đặt cọc, thanh toán các chi phí điều trị phát sinh và yêu cầu bồi hoàn từ công ty bảo hiểm. Văn phòng Bảo hiểm Bệnh Viện Lê Văn Thịnh luôn sẵn lòng hướng dẫn bạn các thủ tục và quy trình yêu cầu thanh toán từ công ty bảo hiểm.

Dịch Vụ Thanh Toán Thông Thường

Nếu công ty bảo hiểm của bạn không nằm trong hệ thống thanh toán trực tiếp của bệnh viện, bạn phải thanh toán sau mỗi lần sử dụng dịch vụ như bệnh nhân khác. Văn phòng Bảo hiểm Bệnh Viện luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn những chứng từ cần thiết và hoàn tất đơn yêu cầu bồi hoàn để nộp công ty bảo hiểm của bạn.

Quy Trình Dịch Vụ


Khi đăng ký thông tin tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, vui lòng cung cấp các thông tin chi tiết về bảo hiểm của bạn, gồm tên của nhà cung cấp bảo hiểm, loại hình bảo hiểm, số hợp đồng. Những thông tin này thường được in sẵn trên thẻ bảo hiểm của bạn. Do quy trình thanh toán áp dụng cho bệnh nhân có bảo hiểm và không bảo hiểm khác nhau cũng như cho mỗi công ty bảo hiểm cũng khác nhau, vì thế thông tin này sẽ giúp nhân viên bảo hiểm của bệnh viện chuẩn bị dịch vụ thanh toán phi tiền mặt, cung cấp các tài liệu y tế và hóa đơn cần thiết cho bạn nhanh chóng hơn trong trường hợp công ty bảo hiểm không thanh toán trực tiếp với bệnh viện nhằm giúp bạn có đầy đủ hồ sơ để yêu cầu hoàn trả sớm.

1. Đầu tiên, bạn cần điền vào đơn đăng ký, xác nhận loại hình bảo hiểm của bạn
2. Đưa thẻ bảo hiểm của bạn cho nhân viên lễ tân
3. Ký giấy chấp thuận cho phép chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe của bạn cho công ty bảo hiểm

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ thanh toán trực tiếp phi tiền mặt, vui lòng liên hệ Văn phòng Bảo hiểm của Bệnh Viện.

Vui lòng cập nhật cho chúng tôi biết thông tin khi bạn có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng bảo hiểm.

Thủ Tục Nhập Viện Và Xuất Viện

Nhập viện theo kế hoạch

Trong thời gian từ 3 đến 4 ngày trước khi bạn nhập viện, nhân viên bảo hiểm của Bệnh Viện sẽ gửi đơn yêu cầu bảo lãnh thanh toán cho công ty bảo hiểm để sớm nhận được xác nhận bảo lãnh thanh toán chi phí nằm viện của bạn. Chúng tôi chỉ thực hiện quy trình này khi công ty bảo hiểm của bạn thuộc hệ thống thanh toán trực tiếp với Bệnh Viện nhưng thường thì có khả năng không thực hiện được đối với các công ty bảo hiểm khác ngoài hệ thống thanh toán trực tiếp.

Xin lưu ý rằng, đơn xin yêu cầu bảo lãnh thanh toán có được công ty bảo hiểm chấp thuận hay không còn tùy thuộc vào hợp đồng bảo hiểm của bạn. Nếu công ty bảo hiểm từ chối thanh toán chi chí nằm viện của bạn do điều khoản loại trừ theo hợp đồng bảo hiểm, bạn cần hiểu rằng nhân viên bảo hiểm của Bệnh Viện chỉ là người hỗ trợ và không thể can thiệp đến quyết định của công ty bảo hiểm.

Thường thì công ty bảo hiểm của bạn sẽ gửi thư bảo lãnh thanh toán cho chúng tôi xác nhận thanh toán viện phí với một khoản tiền nhất định và/hoặc trong một khoảng thời gian điều trị nhất định với một số loại trừ nào đó tùy thuộc vào chính sách bảo hiểm của bạn. Nếu chi phí nằm viện của bạn vượt quá số tiền được chấp thuận hoặc thời gian nằm viện dài hơn dự kiến, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thư bảo lãnh thanh toán từ công ty bảo hiểm.

Vào ngày nhập viện, nếu công ty bảo hiểm của bạn chưa gửi thư bảo lãnh thanh toán thì bạn phải đặt cọc và khoản đặt cọc này sẽ được hoàn lại cho bạn sau khi chúng tôi nhận được thư bảo lãnh thanh toán. Nếu đến khi bạn xuất viện, công ty bảo hiểm vẫn chưa gửi thư bảo lãnh thanh toán thì bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ viện phí và sau đó yêu cầu bồi hoàn từ công ty bảo hiểm. Văn phòng Bảo hiểm Bệnh Viện luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn các thủ tục yêu cầu bồi thường trong trường hợp này.

Nhập viện cấp cứu

Nếu công ty bảo hiểm của bạn thuộc hệ thống thanh toán trực tiếp với Bệnh Viện, chúng tôi sẽ liên hệ với họ để yêu cầu thư bảo lãnh thanh toán và thông thường sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ làm việc. Trong khi chờ xác nhận từ công ty bảo hiểm, bạn được yêu cầu đặt cọc theo quy định của bệnh viện. Khoản đặt cọc của bạn sẽ được hoàn trả đầy đủ ngay khi Văn phòng Bảo hiểm Bệnh Viện nhận được thư bảo lãnh thanh toán.

Nếu công ty bảo hiểm của bạn không thuộc mạng lưới thanh toán trực tiếp của Bệnh Viện, chúng tôi vẫn có thể yêu cầu bảo lãnh thanh toán từ công ty bảo hiểm của bạn. Khoản tiền bạn đặt cọc sẽ được hoàn lại cho bạn sau khi chúng tôi nhận được thư bảo lãnh thanh toán.

Trường hợp chúng tôi không yêu cầu hoặc không chấp nhận bảo lãnh thanh toán từ công ty bảo hiểm của bạn thì bạn phải đặt cọc và sau đó thanh toán tất cả chi phí phát sinh khi xuất viện.

Xuất viện

Vào thời điểm xuất viện, nếu bạn được hưởng dịch vụ thanh toán phi tiền mặt thì bạn cần đến quầy Thu ngân để làm thủ tục xuất viện. Bạn phải ký tên trên các hoá đơn và thanh toán các khoản chi phí có thể phát sinh sau:

– Chi phí liên quan đến dịch vụ phụ trội không được bảo hiểm thanh toán (ví dụ: chi phí điện thoại, chi phí nâng cấp phòng),
– Khoản loại trừ không được thanh toán theo chính sách bảo hiểm của bạn,
– Khoản chi phí bị công ty bảo hiểm từ chối thanh toán, hoặc
– Khoản chi phí vượt quá hạn mức bảo lãnh thanh toán đã được công ty bảo hiểm xác nhận trong thư bảo lãnh thanh toán

Sau khi bạn thanh toán, Nhân viên Bệnh Viện sẽ cung cấp các giấy tờ xuất viện và giấy hẹn ngày tái khám của bạn.

Những Thông Tin Hữu Ích


Những chứng từ công ty bảo hiểm thường yêu cầu khi giải quyết bồi thường

– Nhất thiết phải có đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm (đôi khi cần bác sĩ ký tên) và các hóa đơn gốc kèm theo bản kê chi tiết viện phí. Thường thì cần phải có cả bản sao toa thuốc và đôi khi cần có các bản sao kết quả xét nghiệm.
– Báo cáo y khoa đối với dịch vụ điều trị ngoại trú, bản tóm tắt xuất viện đối với dịch vụ điều trị nội trú. Trong trường hợp phẫu thuật, thường thì cần có báo cáo phẫu thuật
– Một số công ty bảo hiểm còn yêu cầu bản sao giấy CMND/hộ chiếu và bản sao thẻ bảo hiểm của bệnh nhân.

Những khoản loại trừ chung trong hầu hết các hợp đồng bảo hiểm

– Kiểm tra sức khỏe định kỳ và tổng quát
– Dịch vụ nha khoa
– Tiêm phòng
– Điều trị bằng vitamin
– Bệnh phát sinh trước khi tham gia bảo hiểm hoặc bệnh bẩm sinh
– Xét nghiệm và điều trị các bệnh lý về tâm thần, tâm lý, tinh thần hoặc rối loạn thần kinh
– Các dịch vụ liên quan đến thai kỳ
– Vô sinh, triệt sản, kế hoạch hóa gia đình
– Điều trị thẩm mỹ và phẫu thuật thẩm mỹ
– Kiểm tra và điều trị các bệnh khúc xạ như cận thị và viễn thị, bao gồm cả phẫu thuật điều trị các tật khúc xạ, kính thuốc, kính một mắt hoặc kính áp tròng
– Điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS
– Tai nạn do chơi các môn thể thao chuyên nghiệp hoặc do đua xe
– Các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, khó tiếp thu, các rối loạn về phát triển và rối loạn hành vi
– Chấn thương do các hành vi phạp pháp/phạm tội
– Tự gây thương tích
– Các rối loạn/vấn đề sức khỏe liên quan đến chất gây nghiện, lạm dụng thuốc, rượu bia, dung môi
– Các kỹ thuật điều trị đang trong quá trình thử nghiệm hoặc các kỹ thuật điều trị bằng phẫu thuật hoặc bằng nội khoa tiên phong

Vui lòng lưu ý rằng, những thông tin trên chỉ là hướng dẫn chung và hợp đồng bảo hiểm của bạn có thể có những khoản loại trừ khác. Mặt khác, kiểm tra sức khỏe tổng quát, dịch vụ nha khoa, tiêm phòng và các dịch vụ theo dõi thai kỳ cũng như một số dịch vụ khác có thể nằm trong chính sách bảo hiểm của bạn. Vui lòng xem lại hợp đồng bảo hiểm của bạn để biết chi tiết các điều khoản chấp nhận thanh toán và loại trừ thanh toán.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group