KHOA CẤP CỨU

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ

Số lượng nhân sự: 23

Trưởng khoa: BS. CKII Diêu Hà Lam

Điều dưỡng trưởng: CNĐD Nguyễn Văn Hiên

Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện.

Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu.

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện.

Tổ chức dây chuyền cấp cứu cùng với khoa Hồi sức tích cực hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện.

Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu.

Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng.

Đào tạo và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group