KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ

Số lượng nhân sự: 06

Trưởng khoa: TS. BS. Lê Minh Huy

Kỹ thuật viên trưởng: CN Trần Lê Hoài

Khám, xét nghiệm và chẩn đoán Tế bào học (bao gồm kỹ thuật Thin Prep Pap Test).

Xét nghiệm và chẩn đoán Mô bệnh học.

Xét nghiệm và chẩn đoán Hóa mô miễn dịch.

Xét nghiệm gen trong ung thư vú…

Đào tạo các khóa học ngắn hạn tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Mô bệnh học, Kỹ thuật Giải phẫu bệnh… cho các học viên có nhu cầu.

Tham gia đào tạo các chứng chỉ hỗ trợ, môn học cho các chuyên ngành liên quan như: Chẩn đoán hình ảnh, Ung bướu…

Hướng dẫn khoa học cho các học viên Sau Đại học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án tại Khoa.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group