KHOA KHÁM BỆNH

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ
  • Hoạt Động Của Khoa

Số lượng nhân sự: 15

Trưởng khoa: BS. CKII Trần Quý Phương Thuỳ

Điều dưỡng trưởng: CNCĐ Nhâm Thanh Thuý

Khám chữa bệnh cho bệnh nhân có hoặc không có BHYT

Khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe học tập, lao động và người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới trong nước.

Khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cá nhân và tập thể.

Khoa khám bệnh đã triển khai các hoạt động:

  • Phòng khám bác sĩ gia đình và Phòng khám bác sĩ gia đình VIP.
  • Phòng khám Fami

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group