KHOA MẮT

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ

Số lượng nhân sự: 7

Trưởng khoa: BS. CKII Huỳnh Chí Nguyễn

Phó khoa: BS. Lê Nhật Nam

Điều dưỡng trưởng : CNĐD Nguyễn Thị Thu

Ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh lý về mắt, thực hiện phương pháp mổ Phaco trong điều trị đục thủy tinh thể.

Điều trị nội trú phẫu thuật đục thủy tinh thể và ngoại trú bệnh lý về Mắt.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group