KHOA NHI

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ

Số lượng nhân sự: 29

Trưởng khoa: BS. CKII Lê Thị Hoa

Phó khoa: BS. CKI Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Điều dưỡng trưởng : CNĐD Nguyễn Thị Lụa

Khoa Nhi vệ tinh là thành quả của sự liên kết giữa bệnh viện Quận 2 và bệnh viện Nhi Đồng 2 nhằm phục vụ cho nhân dân Quận 2.

Khám và điều trị chủ yếu các bệnh: Nhiễm, tiêu hóa, hô hấp sơ sinh, dinh dưỡng.

Sơ cấp cứu Nhi, khám sơ sinh.

Tiêm chủng cho người lớn và trẻ em.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group