PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ
  • Tổ Chức

– Số lượng nhân sự :22

– Trưởng phòng: CN Trần Quang Châu

– Phó trưởng phòng: CN Nguyễn Anh Cường

• Tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh.

• Tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện và tại cộng đồng.

• Vận động, tìm nguồn nhân lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân cơ nhỡ.

• Tổ chức các hoạt động, thông tin truyền thông giới thiệu bệnh viện và tuyên truyền phổ biến giáo dục sức khỏe.

• Xây dựng mạng lưới, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác xã hội trong bệnh viện

• Phối hợp tổ chức các sự kiện, khám sức khỏe cơ quan đơn vị, văn hóa, văn nghệ, thể thao.


Thư viện hình ảnh


Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group