PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ
  • Tổ Chức

– Số lượng nhân sự : 16

– Trưởng phòng: BS. CKI Phạm Gia Thế.
– Phó trưởng phòng: Cử Nhân Nguyễn Thị Mộng Linh.

Phòng KHTH Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo QĐ 1895/1997/QĐ-BHYT của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành quy chế Bệnh Viện ngày 19/09/1997


Thư viện hình ảnh


Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group