HƯỚNG DẪN BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA

16 Tháng Tám, 2021

03 cách thực hiện: website, nhóm Zalo, fanpage

Cách 1: Thực hiện trên biểu mẫu trực tuyến đã gửi trên website Bệnh viện

Bước 1: Truy cập vào đường link trang web Bệnh viện Lê Văn Thịnh https://benhvienlevanthinh.vn/

Bước 2: Tìm đến mục HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN => chọn  Báo Cáo Sự Cố

Hình ảnh trang chủ website Bệnh viện Lê Văn Thịnh
Biểu mẫu báo cáo sự cố y khoa

Cách 2: Thực hiện trên biểu mẫu trực tuyến đã gửi trên các nhóm zalo

Bước 1: Vào nhóm zalo báo cáo sự cố y khoa

Bước 2: Vào đường link biểu mẫu báo cáo (biểu mẫu sẽ được ghim trên nhóm zalo)

Cách 3: Vào fanpage Quản lý chất lượng Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Bước 2: Vào đường link trên trang đầu fanpage

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group