ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH 2023

10 Tháng Tám, 2023

Căn cứ Thông báo số 91/TB-BVLVT ngày 01/6/2023 của Bệnh viện Lê Văn Thịnh về xét tuyển viên chức Bệnh viện Lê Văn Thịnh năm 2023, Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông báo nhắc lại nội dung thi vòng 2 như sau:

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, cụ thể:
  • Kiến thức chung: 20 điểm.
  • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 60 điểm.
  • Tin học: 10 điểm.
  • Ngoại ngữ: 10 điểm
(Trong đó Ngoại ngữ đạt từ 5 điểm trở lên; Tin học đạt từ 5 điểm trở lên – Thời gian phỏng vấn tối đa 30 phút).
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
– Đề cương ôn thi (đính kèm thông báo này)

 

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group