Thông báo danh sách thời gian tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 của Bệnh viện Lê Văn Thịnh

17 Tháng Tám, 2023

Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Thông báo danh sách thời gian tham dự xét tuyển

viên chức vòng 2

Thời gian: Ngày 18 tháng 08 năm 2023

Buổi Sáng:

  1. Chi tiết đợt 1: Tại đây.
  2. Chi tiết đợt 2: Tại đây.

Buổi Chiều:

  1. Chi tiết đợt 1: Tại đây.
  2. Chi tiết đợt 2: Tại đây.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group