GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC SINH NĂM 2023

13 Tháng Mười, 2023
IMG_20220705_093158-1200x600.jpg
 

GÓI KHÁM SỨC KHỎE

DÀNH CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, XÍ NGHIỆP

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Người nhận:

Ngày gửi: 10/2023

Số lượng: Theo dự kiến

Người gửi: Trần Quang Châu

Lời đầu tiên Ban Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của Ban Lãnh đạo, Ban giám giám đốc QUÝ CÔNG TY, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP về công tác chăm lo sức khỏe y tế.

Bệnh Viện Lê Văn Thịnh kính gửi QUÝ CÔNG TY, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP danh mục gói khám sức khỏe định kỳ năm 2023 theo thông tư 09/2023/TT-BYT ngày 5 tháng 5 năm 2023 sữa đổi thông tư 14/2013/TT- BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 theo yêu cầu như sau:

GÓI KHÁM CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ

Khám tại BV Lê Văn Thịnh

(BV Quận 02 trước đây)

Nam

Nữ

KHÁM TỔNG QUÁT

Khám tổng quát các chuyên khoa
– Khám Nội – Ngoại tổng quát
– Khám Mắt
– Khám Răng Hàm Mặt
– Khám Tai Mũi Họng
– Khám Da liễu

140,000

140,000

Khám phụ khoa

30,000

XÉT NGHIỆM

Đường huyết (Tầm soát tiểu đường)

30,000

30,000

Công thức máu (Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm giun, ung thư máu…)

70,000

70,000

Creatinine (Chức năng thận)

50,000

50,000

SGOT-SGPT (Chức năng gan)

80,000

80,000

Tổng phân tích nước tiểu (Tầm soát nhiễm trùng tiểu…)

70,000

70,000

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

X-quang tim phổi thẳng – kỹ thuật số (Tầm soát lao, bệnh đường hô hấp)

130,000

130,000

Hồ sơ khám sức khỏe cá nhân

Miễn phí

Miễn phí

Tổng kết Hồ sơ công ty

Miễn phí

Miễn phí

Chi phí cho 01 người

570,000

600,000

GÓI KHÁM I – NÂNG CAO CƠ BẢN
(SILVER PACKAGE)

Khám tại BV Lê Văn Thịnh

(BV Quận 02 trước đây)

Nam

Nữ

KHÁM TỔNG QUÁT

 

 

Khám tổng quát các chuyên khoa :
– Khám Nội – Ngoại tổng quát
– Khám Mắt
– Khám Răng Hàm Mặt
– Khám Tai Mũi Họng
– Khám Da liễu

140,000

140,000

Khám phụ khoa

50,000

XÉT NGHIỆM

 

 

Đường huyết (Tầm soát tiểu đường)

30,000

30,000

Công thức máu (Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm giun,
ung thư máu…)

70,000

70,000

Creatinine (Chức năng thận)

50,000

50,000

SGOT-SGPT (Chức năng gan)

80,000

80,000

Tổng phân tích nước tiểu (Tầm soát nhiễm trùng tiểu…)

70,000

70,000

Bộ mỡ máu 2 thành phần (Cholesterol – Trigliceride)

110,000

110,000

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

 

X-quang tim phổi thẳng – kỹ thuật số (Tầm soát lao, bệnh đường hô hấp)

130,000

130,000

Siêu âm bụng tổng quát – màu (Khảo sát hình thái, chức năng nội tạng vùng bụng)

210,000

210,000

Điện tâm đồ (Kiểm tra nhịp, chức năng tim)

90,000

90,000

Hồ sơ khám sức khỏe cá nhân

Miễn phí

Miễn phí

Tổng kết Hồ sơ công ty

Miễn phí

Miễn phí

Chi phí cho 01 người

980,000

1,030,000

GÓI KHÁM 2 – NÂNG CAO TIÊU CHUẨN
(PLATINUM PACKAGE)

Khám tại BV Lê Văn Thịnh

(BV Quận 02 trước đây)

Nam

Nữ
có gia đình

Nữ
độc thân

KHÁM TỔNG QUÁT

Khám tổng quát các chuyên khoa :
– Khám Nội – Ngoại tổng quát
– Khám Mắt
– Khám Răng Hàm Mặt
– Khám Tai Mũi Họng
– Khám Da liễu

140,000

140,000

140,000

Khám phụ khoa

50,000

50,000

XÉT NGHIỆM

 

 

 

Pap Smear (Tầm soát Ung thư cổ tử cung)

220,000

Soi tươi (Tầm soát nhiễm trùng sinh dục nữ)

70,000

Đường huyết (Tầm soát tiểu đường)

30,000

30,000

30,000

Công thức máu (Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm giun,
ung thư máu…)

70,000

70,000

70,000

Creatinine (Chức năng thận)

50,000

50,000

50,000

SGOT-SGPT (Chức năng gan)

80,000

80,000

80,000

Tổng phân tích nước tiểu (Tầm soát nhiễm trùng tiểu…)

70,000

70,000

70,000

HBsAg (Kháng nguyên viêm gan siêu vi B)

120,000

120,000

120,000

HBsAb (Kháng thể viêm gan siêu vi B)

140,000

140,000

140,000

Bộ mỡ máu 4 thành phần (Cholesterol, Trigliceride, HDL-C, LDL-C)

210,000

210,000

210,000

Acid Uric (Tầm soát bệnh Gout)

50,000

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

 

 

X-quang tim phổi thẳng – kỹ thuật số (Tầm soát lao, bệnh đường hô hấp)

130,000

130,000

130,000

Siêu âm bụng tổng quát – màu (Khảo sát hình thái, chức năng nội tạng vùng bụng)

210,000

210,000

210,000

Điện tâm đồ (Kiểm tra nhịp, chức năng tim)

90,000

90,000

90,000

Hồ sơ khám sức khỏe cá nhân

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Tổng kết Hồ sơ công ty

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Chi phí cho 01 người

1,390,000

1,610,000

1,460,000

GÓI KHÁM 4 – NÂNG CAO TOÀN DIỆN
(DIAMOND PACKAGE)

Khám tại BV Lê Văn Thịnh

(BV Quận 02 trước đây)

Nam

Nữ
có gia đình

Nữ
độc thân

KHÁM TỔNG QUÁT

Khám tổng quát các chuyên khoa :
– Khám Nội – Ngoại tổng quát
– Khám Mắt
– Khám Răng Hàm Mặt
– Khám Tai Mũi Họng
– Khám Da liễu

140,000

140,000

140,000

Khám phụ khoa

50,000

50,000

XÉT NGHIỆM

Pap Smear (Tầm soát Ung thư cổ tử cung)

220,000

Soi tươi (Tầm soát nhiễm trùng sinh dục nữ)

70,000

70,000

Đường huyết (Tầm soát tiểu đường)

30,000

30,000

30,000

Công thức máu (Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm giun,
ung thư máu…)

70,000

70,000

70,000

Ure + Creatinine (Chức năng thận)

50,000

50,000

50,000

Tổng phân tích nước tiểu (Tầm soát nhiễm trùng tiểu…)

80,000

80,000

80,000

Nhóm máu ABO, Rh (có thẻ nhóm máu)

90,000

90,000

90,000

Bộ mỡ máu 6 thành phần (Cholesterol, Trigliceride, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, Lipid)

280,000

280,000

280,000

Bộ chức năng gan – mật hoàn chỉnh (SGPT, SGOT , GGT, Billirubin toàn phần, trực tiếp, gián tiếp)

190,000

190,000

190,000

Helicobacter Pylori (IgM) – Kiểm tra kháng thể IgM của vi trùng
dạ dày/ máu

180,000

180,000

180,000

HBsAg (Kháng nguyên viêm gan siêu vi B)

120,000

120,000

120,000

HBsAb (Kháng thể viêm gan siêu vi B)

140,000

140,000

140,000

Anti HCV (Viêm gan siêu vi C)

210,000

210,000

210,000

Acid Uric (Tầm soát bệnh Gout)

50,000

50,000

50,000

FT4 (Khảo sát bệnh lý tuyến giáp)

150,000

150,000

150,000

TSH (Khảo sát bệnh lý tuyến giáp)

130,000

130,000

130,000

PSA total (Tầm soát Ung thư Tuyến tiền liệt)

190,000

CEA (Tầm soát ung đại trực tràng)

200,000

200,000

200,000

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

X-quang tim phổi thẳng – kỹ thuật số (Tầm soát lao, bệnh đường hô hấp)

130,000

130,000

130,000

Siêu âm bụng tổng quát – màu (Khảo sát hình thái, chức năng nội tạng vùng bụng)

210,000

210,000

210,000

Siêu âm tuyến vú – màu (Tầm soát ung thư vú, kiểm tra các dấu hiệu bệnh lý ở vú của Nữ)

210,000

210,000

Siêu âm tuyến giáp – màu (Tầm soát u tuyến giáp, kiểm tra hình thái học của tuyến giáp…)

160,000

160,000

160,000

Điện tâm đồ (Kiểm tra nhịp, chức năng tim)

90,000

90,000

90,000

Hồ sơ khám sức khỏe cá nhân

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Tổng kết Hồ sơ công ty

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Chi phí cho 01 người

2,890,000

3,250,000

3,030,000

GÓI KHÁM 5 – NÂNG CAO CHUYÊN SÂU
(PREMIUM PACKAGE)

Khám tại BV Lê Văn Thịnh

(BV Quận 02 trước đây)

Nam

Nữ
có gia đình

Nữ
độc thân

KHÁM TỔNG QUÁT

Khám tổng quát các chuyên khoa:
– Khám Nội – Ngoại tổng quát
– Khám Mắt
– Khám Răng Hàm Mặt
– Khám Tai Mũi Họng
– Khám Da liễu

140,000

140,000

140,000

Khám phụ khoa

30,000

30,000

XÉT NGHIỆM

Pap Smear (Tầm soát Ung thư cổ tử cung)

220,000

Soi tươi (Tầm soát nhiễm trùng sinh dục nữ)

70,000

70,000

Đường huyết (Tầm soát tiểu đường)

30,000

30,000

30,000

Công thức máu (Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm giun, ung thư máu…)

70,000

70,000

70,000

Ure + Creatinine (Chức năng thận)

50,000

50,000

50,000

Tổng phân tích nước tiểu (Tầm soát nhiễm trùng tiểu…)

80,000

80,000

80,000

Nhóm máu ABO, Rh (có thẻ nhóm máu)

90,000

90,000

90,000

Bộ mỡ máu 6 thành phần (Cholesterol, Trigliceride, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, Lipid)

280,000

280,000

280,000

Bộ chức năng gan – mật hoàn chỉnh (SGPT, SGOT , GGT, Billirubin toàn phần, trực tiếp, gián tiếp)

190,000

190,000

190,000

Helicobacter Pylori (IgM, IgG) – Kiểm tra kháng thể IgM của vi trùng dạ dày/ máu

180,000

180,000

180,000

HBsAg (Kháng nguyên viêm gan siêu vi B)

120,000

120,000

120,000

HBsAb (Kháng thể viêm gan siêu vi B)

140,000

140,000

140,000

Anti HCV (Viêm gan siêu vi C)

210,000

210,000

210,000

Acid Uric (Tầm soát bệnh Gout)

50,000

50,000

50,000

FT4 (Khảo sát bệnh lý tuyến giáp)

150,000

150,000

150,000

TSH (Khảo sát bệnh lý tuyến giáp)

130,000

130,000

130,000

NHÓM XÉT NGHIỆM MÁU ĐỂ TẦM SOÁT UNG THƯ

 

 

 

AFP (Ung thư gan)

130,000

130,000

130,000

CEA (Tầm soát ung đại trực tràng)

200,000

200,000

200,000

CA 125 (Ung thư buồng trứng)

240,000

240,000

CA 15.3 (Ung thư vú)

240,000

240,000

CA 19-9 (Ung thư đường tiêu hóa)

240,000

240,000

240,000

CYFRA 21-1 (Ung thư phổi)

230,000

230,000

230,000

PSA total, Free PSA (Ung thư Tuyến tiền liệt)

410,000

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

X-quang tim phổi thẳng – kỹ thuật số (Tầm soát lao, bệnh đường hô hấp)

130,000

130,000

130,000

Siêu âm bụng tổng quát – màu (Khảo sát hình thái, chức năng nội tạng vùng bụng)

130,000

130,000

130,000

Siêu âm tuyến vú – màu (Tầm soát ung thư vú, kiểm tra các dấu hiệu bệnh lý ở vú của Nữ)

210,000

210,000

210,000

Siêu âm tim doppler (Khảo sát hình thái, chức năng tim)

210,000

210,000

Siêu âm tuyến giáp – màu (Tầm soát u tuyến giáp, kiểm tra hình thái học của tuyến giáp…)

160,000

160,000

160,000

Siêu âm động mạch cảnh – màu (Tầm soát các mảng xơ vữa và hẹp mạch máu nuôi não)

380,000

380,000

380,000

Điện tâm đồ (Kiểm tra nhịp, chức năng tim)

90,000

90,000

90,000

Hồ sơ khám sức khỏe cá nhân

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Tổng kết Hồ sơ công ty

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Chi phí cho 01 người

4,220,000

4,820,000

4,600,000

 

Ngày 05 tháng 10 năm 2023

VAT của dịch vụ y tế là 0%;

Bệnh viện Lê Văn Thịnh hân hạnh được hợp tác với QUÝ CÔNG TY, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP về việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên tại công ty. Kính chúc Quý công ty luôn phát đạt thịnh vượng.

Rất mong nhận được sự phản hồi thông tin từ QUÝ CÔNG TY, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP.

Trân trọng kính chào!

Mọi chi tiết liên hệ:

+ Trần Văn Khanh; Giám đốc, ĐT: 0983933388

+ Trần Quang Châu; Trưởng phòng, ĐT: 0908453313

+ Nguyễn Võ Duy Linh – Phụ trách khám sức khỏe cơ quan

+ Hotline: 078 572 0622 hoặc (028)54327888 – 4202

+ Email: ksknv.bvlvt@gmail.com

 

GỐI KHÁM SỨC KHỎE

DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC SINH

KHÁM TỔNG QUÁT

Khám tổng quát các chuyên khoa
– Khám Nội – Ngoại tổng quát
– Khám Mắt
– Khám Răng Hàm Mặt
– Khám Tai Mũi Họng
– Khám Da liễu

65,000

65,000 đồng

XÉT NGHIỆM

Đường huyết (Tầm soát tiểu đường)

20,000

30,000

Công thức máu (Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm giun, ung thư máu…)

47,000

47,000

Tổng phân tích nước tiểu (Tầm soát nhiễm trùng tiểu…)

34,000

34,000

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

X-quang tim phổi thẳng – kỹ thuật số (Tầm soát lao, bệnh đường hô hấp)

44,000

44,000

Hồ sơ khám sức khỏe cá nhân

Miễn phí

Miễn phí

Tổng kết Hồ sơ 

Miễn phí

Miễn phí

Chi phí cho 01 người

210,000

210,000

 

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group