Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành – Lần 3

30 Tháng Mười Một, 2019

Thông Báo số: 5340/TB-SYT 

Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ, lần 3.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group