Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành – Lần 2

13 Tháng Sáu, 2019
Thông Báo số: 3118/TB-SYT 

Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ, lần 2.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group