Khối 8 Các Đơn Vị Trực Thuộc Sở Y tế TPHCM ký kết giao ước thi đua năm 2022

11 Tháng Năm, 2022

LVT – Vừa qua, tại BV Lê Văn Thịnh Tp Thủ Đức, TPHCM khối Thi đua 8 các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TPHCM đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.Thông qua thông báo số 2660/TB-HĐTĐKT ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế về việc phân công Khối trưởng các Khối thi đua ngành y tế năm 2022, trong đó Khối thi đua 8 gồm các Bệnh viện: Lê Văn Thịnh, Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức, Quận 12, Bình Chánh, Nhà Bè và Củ Chi, giao cho Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh làm khối trưởng.

Tại Hội nghị, khối thi đua 8, gồm 07 đơn vị trực thuộc Sở Y tế cam kết tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao với năng suất và hiệu quả cao nhất trong năm 2022. Giám đốc 07 đơn vị thuộc Khối thi đua 8 cam kết hưởng ứng và thực hiện tốt các nội dung thi đua, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động của Khối thi đua 8, giới thiệu mô hình mới, giải pháp mới có liên quan đến công tác điều hành, quản lý, nhằm nâng cao mọi hoạt động tại đơn vị.

2.Triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với khẩu hiệu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” do các cấp phát động.

3.Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng  khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân trên cơ sở thực hiện tốt 83 tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện.

4. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tại đơn vị.

5. Thực hiện có hiệu quả Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động đổi mới phong cách hướng tới sự hài lòng người bệnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ”.

​6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính: Hoàn thiện quy trình khám chữa bệnh; đơn giản các thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh tại các đơn vị.

7. Phát động các hoạt động thể dục – thể thao cho nhân viên y tế, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thông qua các hoạt động thiện nguyện.

8.Tham gia đầy đủ, đúng thành phần theo quy chế, kế hoạch hoạt động của Khối thi đua 8, Giao lưu, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực của từng đơn vị thành viên nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ trong viên chức và người lao động. Tổ chức tốt đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong khối.

Trên cơ sở ký kết thi đua, các đơn vị thuộc Khối thi đua 8 xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể với tình hình hoạt động của đơn vị, triển khai đến cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Các đơn vị thuộc Khối thi đua 8 đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua, danh hiệu thi đua và các mô hình tiêu biểu như sau:

Hoạt động an sinh xã hội: Bệnh viện thành phố Thủ Đức đăng cai khám từ thiện, địa điểm tại Củ Chi. Bệnh viện huyện Củ Chi chọn xây dựng căn nhà tình thương sẽ trao vào dịp lễ 2/9.

– Hoạt động hội thao: Bệnh viện huyện Bình Chánh đăng cai thực hiện.

– Hoạt động nghiên cứu khoa học: Bệnh viện Lê Văn Thịnh đăng cai.

– Báo cáo chuyên đề: Bệnh viện Quận 12 đăng cai thực hiện, báo cáo chuyên đề sẽ được tổ chức lồng ghép vào cuộc họp sơ kết 6 tháng, địa điểm tại BV Quận 12., ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong khối.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group