Công bố cơ sở đủ điều kiện khám, điều trị bệnh nghề nghiệp (cập nhật đến ngày 20/6/2023)

23 Tháng Sáu, 2023
Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp, Sở Y tế công bố danh sách cơ sở được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 20/6/2023
danh_sach_co_so_kham_dieu_tri_benh_nghe_nghiep_den_ngay_2062023_20620239

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group